בית הספר נוער חולון

המצודה 1 תל-גיבורים חולון

אתר: noarinfo.co.il

איש קשר טלפון משרד דואר אלקטרוני
טלפון במשרד 03-6829789
מנהלת בית הספר - מירה מור 03-6829789
רכזת מנהל - רויטל יצחקי 03-6829789