יחידת מש"ה חולון

המצודה 1 תל-גיבורים חולון

איש קשר טלפון משרד דואר אלקטרוני
מנהלת יח' מש"ה גל כהן הילה 03-6240508
מזכירות - דינה מלכי 03-6240508