מפעל מוגן יעל – מושב אביטל

מושב אביטל

איש קשר טלפון משרד דואר אלקטרוני
מדריך - מאיר כודורגי 04-6401847