מפעל מקדם תעסוקה אבו סנאן

איש קשר טלפון משרד דואר אלקטרוני
רכז מפעל - יגאל סעדי 04-9560083