מפעל מקדם תעסוקה אופקים

הפלדה 5, אופקים

איש קשר טלפון משרד דואר אלקטרוני
מדריך אהרון שקד 08-9923327