מפעל מקדם תעסוקה – אור יהודה

ההגנה 8, אור יהודה

איש קשר טלפון משרד דואר אלקטרוני
מנהלת מפעל-אביבה ברקת 03-6340967 oy-aviva@gesher-il.org