מפעל מקדם תעסוקה אשקלון

איש קשר טלפון משרד דואר אלקטרוני
מנהל מפעל - אמסלם מוריס 08-6722402