מפעל מקדם תעסוקה באר שבע

איש קשר טלפון משרד דואר אלקטרוני
רכז תעסוקה ותפעול-דוד אוחנה 08-6468451