מפעל מקדם תעסוקה בית ג'ן

איש קשר טלפון משרד דואר אלקטרוני
מדריך - יאסר מורד 04-9803776