מפעל מקדם תעסוקה בית שאן

אזור תעשיה צפוני רח' העבודה 8, בית שאן

איש קשר טלפון משרד דואר אלקטרוני
מנהל מפעל  - רמי פחימה 04-6586142