מפעל מקדם תעסוקה טירה

רח' אבו בכר, טירה
ת.ד. 176

איש קשר טלפון משרד דואר אלקטרוני
מדריכה - גונדייה סלוא 09-7936367