מפעל מקדם תעסוקה טמרה

מפעל מקדם תעסוקה טמרה - אזור תעשיה

איש קשר טלפון משרד דואר אלקטרוני
מדריך סלים סבית  04-9940198