מפעל מקדם תעסוקה ירושלים – בי"ח הדסה עין כרם

איש קשר טלפון משרד דואר אלקטרוני
מדריך מפעל הדסה - אלישבע אברהם 02-6783158