מפעל מקדם תעסוקה ירושלים – מרכז ספיר

מרכז ספיר 7, ירושלים

איש קשר טלפון משרד דואר אלקטרוני
מנהל מפעל עיוורים - שאול יצחק 02-6511943