מפעל מקדם תעסוקה כפר כמא – מועצה מקומית

מפעל מקדם תעסוקה כפר כמא - מועצה מקומית

איש קשר טלפון משרד דואר אלקטרוני
מדריך - נג'יב ג'השאן 04-6772119