מפעל מקדם תעסוקה מגאר גברים

מגאר - שכונה מזרחית

איש קשר טלפון משרד דואר אלקטרוני
מדריך - אדיב סעד  04-6778189