מפעל מקדם תעסוקה מגאר נשים – ראס אלכאביה

מגאר

איש קשר טלפון משרד דואר אלקטרוני
מדריך - פנינה עזאם  04-6789959