מפעל מקדם תעסוקה – מגדל העמק

 איש קשר טלפון משרד דואר אלקטרוני
מדריך מגדל העמק - ג'קי תורג'מן 04-6417725, 04-6417728