מפעל מקדם תעסוקה מג'דל כרום

איש קשר טלפון משרד דואר אלקטרוני
מדריכה - חמיס רחאב 04-8757232