מפעל מקדם תעסוקה – מזכרת בתיה

אליהו 8, מזכרת בתיה

איש קשר טלפון משרד דואר אלקטרוני
מדריך - איציק כחלון 08-9346981