מפעל מקדם תעסוקה מצפה רמון

רחוב נחל איילות 31 , מצפה רמון

איש קשר טלפון משרד דואר אלקטרוני
מדריך פיטר פרידמן 08-6586673