מפעל מקדם תעסוקה נצרת עילית

א.ת. ג', רח' העבודה - נצרת עילית

איש קשר טלפון משרד דואר אלקטרוני
מנהל מפעל נצרת עילית - קובי דניאלי 04-6562278