מפעל מקדם תעסוקה נצרת

בניין אבו אלעסל, נצרת

איש קשר טלפון משרד דואר אלקטרוני
מדריך - סולימאן קובטי 04-6570263