מפעל מקדם תעסוקה נתיבות

חזון אי"ש 600, נתיבות

איש קשר טלפון משרד דואר אלקטרוני
מדריך אבי חנוכה 08-9945431