מפעל מקדם תעסוקה פקיעין

איש קשר טלפון משרד דואר אלקטרוני
רכז מפעל - כהן דניאל 04-9571467