מפעל מקדם תעסוקה קדימה

רחוב הרצל 40, קדימה צורן

איש קשר טלפון משרד דואר אלקטרוני
מדריכה - פלורי אסרף 09-8991725