מפעל מקדם תעסוקה תופינית

קיבוץ ברנר

איש קשר טלפון משרד דואר אלקטרוני
מדריך - טובי לוי