מרכז שיקום אשקלון

איש קשר טלפון משרד דואר אלקטרוני
מנהל מרכז שיקום - וקנין אברהם 08-6722402 avi@gesher-il.org
רכזת מנהל - ירדנה אקיקוש 08-6722402