מרכז שיקום באר שבע

שאול המלך 113 באר שבע
ת.ד 3711

איש קשר טלפון משרד דואר אלקטרוני
מנהל מרכז שיקום - רמי גדקר 08-6468444/409 ramig@gesher-il.org
רכזת יח' מש"ה - טל פורטנוי 08-6468444/402
רכזת מנהל - לימור זפרני 08-6468408/6