מרכז שיקום חיפה

חלוצי התעשיה 93, מפרץ חיפה

שלוחת מרכז שיקום חיפה – מגדל הנביאים רח' חורי 2 חיפה

איש קשר טלפון משרד דואר אלקטרוני
מנהלת מרכז שיקום - זהבה פיגנבוים 04-8411717( 102) hf-zehava@gesher-il.org
מנהלת יח' מש"ה – ענת דמרי 04-8411717 (106)
רכזת מנהל - אמה טרבלסי 04-8411717 (101)