מרכז שיקום טירה

רח' ח'וארזמי, טירה
ת.ד. 176

איש קשר טלפון משרד דואר אלקטרוני
מנהל מרכז השיקום - עלא ח'טיב ala@gesher-il.org
רכזת מינהל  - אנתיסאר בשארה 09-7938211