מרכז שיקום ירושלים

בעלי המלאכה 6 תלפיות, ירושלים

איש קשר טלפון משרד דואר אלקטרוני
מנהל מרכז שיקום - לואי ג'בר 02-6783158 loui@gesher-il.org
מנהלת יח' מש"ה – יעל דניאל 02-6795373
רכזת מנהל - מרב פלאצ'י 02-6783158