מרכז שיקום נצרת

בניין אבו אלעסל, נצרת

איש קשר טלפון משרד דואר אלקטרוני
מנהלת מרכז שיקום נצרת - מיסא מזאוי -מרגיה 04-6570263 maysa@gesher-il.org