מרכז שיקום פתח תקווה

בזל 12 כניסה 2 קומה 2, פתח תקוה

איש קשר טלפון משרד דואר אלקטרוני
מנהל מרכז שיקום-אמון אגסי 03-9230027 pt-amon@gesher-il.org
מנהלת מקצועית ועו"ס - זהבה אמבר 03-9230027
רכזת מנהל - פני פלזנשטיין 03-9230027