מרכז שיקום רחובות

קלמן גבריאלוב 41, רחובות

איש קשר טלפון משרד דואר אלקטרוני
מנהל מרכז שיקום – גדעון רוזן 08-9461133 gideon@gesher-il.org
מנהלת יח' מש"ה - לילך פרץ 08-9461133
רכזת מנהל - שרי כץ 08-9461133
מנהל מפעל רחובות - דוד דרישפון 08-9316144