תכנית שילובים

חזרה לתכניות טרום תעסוקה

אוכלוסיית יעד:

תכנית שילובים פתוחה למקבלי שירות המופנים מגורמים שונים בקהילה (ביטוח לאומי, רווחה,  משרד הביטחון). מועמדים עם מוגבלויות פיזיות, נפשיות, חושיות, בעלי חסמים תעסוקתיים או לימודיים, אשר יש הערכה של סיכוי לשילוב בעבודה בתום תקופת התוכנית התכנית מוצעת לאוכלוסיה המיועדת לקליטה בשוק עבודה פתוח, במסלול של עבודה בשכר רגיל או בשכר מותאם.

מטרות:

שילוב בהצלחה במסגרת קבועה של עבודה.

יעדי ביניים:

 • פיתוח מסוגלות תעסוקתית.
 • בניית הזהות המקצועית וגיבוש כיוון תעסוקתי.
 • התנסות בעבודה.
 • העצמה ופיתוח מיומנויות תקשורת בינאישית.
 • הכשרה בסיסית לעבודה בסביבה ממוחשבת.
 • פיתוח אסטרטגיות למידה.
 • הקניית יסודות עיוניים בסיסיים, בהתאם לדרישות התפקיד העתידי.

תכנים:

 • לימודי מחשב, חשבון, אנגלית, עברית ואסטרטגיות למידה
 • שיפור מיומנויות לקבלת החלטות וגיבוש כיוון תעסוקתי.
 • שיפור כלים לשילוב בעבודה- ג'וב קלאב.
 • שיפור מיומנויות בתקשורת בין אישית.
 • התנסות בעמדת עבודה מעברית.

משך התוכנית:

3 – 4 חודשים
בניית תכנית אישית לכל מועמד, על פי המטרות והצרכים.
עבודה פרטנית וקבוצתית.
ליווי צוות מיומן- עובדים סוציאלים, מדריכים ומורים.