תכנית תנופה

חזרה לתכניות טרום תעסוקה

אוכלוסיית יעד:

תוכנית המשותפת למשרד הרווחה, העבודה והשירותים החברתיים , שירות התעסוקה, ביטוח לאומי ומשרד הבריאות במטרה לסייע לדורשי עבודה המקבלים הבטחת הכנסה לשוב למעגל העבודה ולמצות את זכויותיהם. המשתתפים בתנופה מקבלים מעטפת לחיזוק היכולות התעסוקתיות שלהם ומלווים על ידי עובדים סוציאליים תעסוקתיים, מאמנים תעסוקתיים, מורים ורכזי השמה. אופן ההפניה הוא על ידי שירות התעסוקה בלבד. דורשי עבודה המקבלים הבטחת הכנסה.

מטרות:

שיפור מצבם הכלכלי והתעסוקתי של מקבלי הבטחת ההכנסה, על ידי שיקום תעסוקתי, מיצוי זכויות, סיוע בחיפוש עבודה וליווי במקום העבודה החדש.

יעדי ביניים:

תכנים:

  • פיתוח מסוגלות תעסוקתית עצמית.
  • עיצוב חזון אישי, הצבת מטרות ואתגרים מותאמים.
  • גישור בין חזון למציאות ובניית תכנית עבודה.
  • כלים לפיתוח קריירה, והכרות עם שוק העבודה
  • לקיחת אחריות והרחבת אפשריות בחירה
  • שיפור מיומנויות תעסוקתיות כגון: כישורי מחשב, עברית תעסוקתית, אנגלית, חשבון יישומי וכלכלת המשפחה.
  • מיצוי זכויות.
  • השמה וליווי במקום העבודה.

משך התוכנית:

עד 8 חודשים.