מידע לגורמים המפנים

יעוץ, אבחון והכוון תעסוקתי

השמה בעבודה

תכניות טרום תעסוקה

מפעלים מקדמי תעסוקה