תכניות טרום תעסוקה

תכניות טרום תעסוקה הינן מסלול של הכנה אינטנסיבית לשילוב בלימודים ו/או בשוק העבודה הפתוח בהתאם לפוטנציאל וליכולות.

התכניות מבוססות על עידוד המסוגלות התעסוקתית:

  •  דגש על הבנת עולם העבודה.
  • התמקדות בהעצמה אישית, חיזוק האמונה ביכולת ההצלחה ובמסוגלות עצמית.
  • דגש על פיתוח כישורים ומיומנויות למידה וחשיבה.
  • חיזוק  תכני לימוד יישומיים: אנגלית, חשבון, עברית ויישומי מחשב בהקשרים תעסוקתיים.
  • פיתוח מיומנויות רלוונטיות להתמדה בעולם העבודה.

התכניות משלבות עבודה קבוצתית ואישית ומאפשרות התנסות מעשית בעבודה, בליווי והדרכה אישיים.