גשר –שרותי השיקום התעסוקתי של ישראל

מי זכאי לתהליך שיקום תעסוקתי?

 • כל אדם המוכר ע"י ביטוח לאומי כבעל 20% נכות ומעלה, וכן אלמנים ואלמנות, רשאים לפנות לביטוח הלאומי לבדוק את זכאותם לשיקום תעסוקתי.
 • כל אדם אשר מיצה את זכאותו לשיקום באמצעות הביטוח הלאומי, או אינו עומד בקריטריונים של הביטוח הלאומי לשיקום תעסוקתי, רשאי לפנות למחלקות לשירותים חברתיים ברשות המקומית של מקום מגוריו, לבדיקת זכאותו לשיקום תעסוקתי.
 • נכי צה"ל העומדים בקריטריונים של אגף השיקום במשרד הביטחון.
 • אנשים המוכרים ע"י משרד הבריאות וזכאים לסל שיקום

מי זכאי לאבחון תעסוקתי?

 • כל אדם הזכאי לשיקום תעסוקתי (ראה לעיל).
 • אנשים המעוניינים ביעוץ ואבחון תעסוקתי לפיתוח קריירה.

מי זכאי לאבחון פסיכו-דידקטי (לקויות למידה)?

 • כל אדם המעוניין לבצע איבחון פסיכו-דידקטי (לקויות למידה) באופן פרטי יכול לפנות לקרן.

בחלק ממרכזי השיקום של הקרן ניתן לבצע אבחונים נוספים:

 • אבחון פסיכו דיאגנוסטי- באבחון זה מתקבלת תמונה מקיפה על הפוטנציאל השכלי, המצב הרגשי, רמת התפקוד, מידת העצמאות וצרכיו הרגשיים של האדם.
 • אבחון דידקטי - האבחון בודק יכולות קוגניטיביות כגון חשיבה ועיבוד מידע, הבנת הנקרא, כישורי קריאה, הבנת הנקרא וכתיבה, הזיכרון וההתארגנות. האבחון נועד לסייע באיתור הסיבות לכשלים לימודיים, ולאפשר ללומד למצות את יכולותיו הלימודיות בבניית תכנית לימודית מותאמת.
 • אבחון פסיכו דידקטי-אבחון רב תחומי מקיף, הבודק את מיומנויות הלמידה השונות, לצד בדיקה מקיפה של מצב רגשי.
 • אבחון להכרה בילדים ואנשים עם מוגבלות שכלית התפתחותית – כזכיינים מטעם משרד הרווחה והשירותים החברתיים, האגף לטיפול באדם עם מוגבלות שכלית התפתחותית.